Skip to main content

Skravlekopp

Det å bli definert ut fra mappa si kan være vondt, og det fører ofte til både ensomhet og isolasjon. Med Skravlekopp vil vi bringe mennesker som ellers ikke ville truffet hverandre, sammen. Hvem du er eller hvor du kommer fra, har ingenting å si. 

Ut på torget, se hverandre i øya, tilby en prat, vær åpen, vær tilgjengelig. 
Skaff deg nye perspektiv. 

Vi mennesker blir til i møte med andre. 
Vi speiler oss, vokser og utvikler oss i møte med hverandre. 

Vi ønsker at Skravlekopp skal være et mappeløst tiltak.  Et nytt menneskemøte kan bli en ny start. Over en Skravlekopp er ikke fokus om du trenger en prat eller tilbyr en prat.

Koppen er signalet på at du er åpen for en prat.  

Ta en Skravlekopp, vær noe for noen!

Les mer: Skravlekopp