Skip to main content

Mappeløsmerket - et ekte kvalitetsstempel

 Vi finner bra og allerede ekstisterende foretak som tilbyr mestring  og miljø i en eller annen form; musikk, kunst, dans, sport, teater. Disse fortakene vil vi sertifisere og merke som "Mappeløs".  Dette merket er et kvalitetsmerke som svanen eller andre miljømerker. Har du Mappeløsmerket, oppfyller du kriterer som skal til for å skape inkluderende og rause møteplasser.

Vi ønsker å få filosofien inn i "grunnmuren" hos de forskjellige aktørene. 

Hva skal til for å få kvalitetsmerket Mappeløs?

  • Ha raushet og inkludering i målsetningene sine
  • Aktiv innsats for å redusere ensomhet 
  • Legge til rette for "en ny start" og mappeløse møter
  • Like muligheter for alle 
  • Være et sted der alle selv får fortelle sin egen historie
  • Ta i bruk verktøy som fremmer inkludering og følelsen av tilhørighet